Przerwa w funkcjonowaniu biura od 12 sierpnia do 2 września 2016 roku

Dodano dnia: 11.08.2016 12:52:46


Od dnia 12 sierpnia 2016 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Jesteśmy Razem będzie nieczynne z powodu remontu generalnego . Wszelkie listy i faktury prosimy składać w Warsztacie Terapii Zajęciowej w gabinecie kierownika WTZ (III piętro budynku ZWAR przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku)


Zapraszamy ponownie 5 września 2016 r (poniedziałek) od godziny 10:00
Zapraszamy na powakacyjne zebranie Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem

Dodano dnia: 04.08.2016 10:40:29


20 września 2016 roku (wtorek) o 17:00 godzinie odbędzie się powakacyjne zebranie Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem. Serdecznie zapraszamy do budynku ZWARU na III piętro (przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku) do świetlicy WTZ. Bardzo dziękujemy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej za życzliwość i udostępnienie sali. 

Serdecznie Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Jesteśmy Razem. Rusza rekrutacja do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 31.05.2016 12:36:15


Od 1 czerwca 2016 roku rusza rekrutacja  do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego nr projektu RPPM.06.01.02-22-0027/15
Serdecznie Zapraszamy!!! Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem do pokoju Pani psycholog i rewalidant na III PIĘTRO budynek dawnego ZWARU przy ul.Krzywoustego 1 w Lęborku.Prosimy zabrać ze sobą wypełnioną deklarację udziału w projekcie i oświadczenie/wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.Mamy miejsca dla 10-ciu uczestników :3 mężczyzn i 7 kobiet 
Serdecznie Zapraszamy!!!Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy RazemProjekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Dodano dnia: 23.03.2016 15:16:21


Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze projekty konkursowe DEFS z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt partnerstwa pod wodzą Powiatu Lęborskiego na 4. miejscu w województwie!


Projekt partnerski pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego (nr RPPM.06.01.02-22-0027/15) został oceniony pozytywnie i otrzymał 119 punktów, co dało mu czwartą pozycję na liście rankingowej.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).

Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.

Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.


Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:

  1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)

  2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)

  3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)

  4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)

  5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)

  6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)

  7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).


Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.

W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.


Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:

Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:


Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:


Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
Przekaż 1% na Dziecięce Centrum Rehabilitacji nr KRS:0000013598

Dodano dnia: 03.02.2016 15:09:15


Szanowny Podatniku! 
Przekazując 1% za 2015 rok dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem numer KRS:0000013598 
pomagasz Dziecięcemu Centrum Rehabilitacji
Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty!!!
Link do bezpłatnego programu ułatwiającego rozliczenie PIT
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000013598Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 01.10.2015 11:32:08


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem pragnie serdecznie podziękować wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% za 2014 rok.Uzyskane środki zostaną przeznaczone między innymi na Dziecięce Centrum Rehabilitacji i turnusy rehabilitacyjne.


Biuletyn Informacji Publicznej