Przekaż 1% na Dziecięce Centrum Rehabilitacji nr KRS:0000013598

Dodano dnia: 03.02.2016 15:09:15


Szanowny Podatniku! 
Przekazując 1% za 2015 rok dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem numer KRS:0000013598 
pomagasz Dziecięcemu Centrum Rehabilitacji
Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty!!!
Link do bezpłatnego programu ułatwiającego rozliczenie PIT
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000013598Serdecznie dziękujemy za 1%

Dodano dnia: 01.10.2015 11:32:08


Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem pragnie serdecznie podziękować wszystkim podatnikom, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% za 2014 rok.Uzyskane środki zostaną przeznaczone między innymi na Dziecięce Centrum Rehabilitacji i turnusy rehabilitacyjne.


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

Dodano dnia: 10.09.2015 21:25:20


http://bip.powiatleborski.pl/art/id/12413
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
w ramach otwartego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Starosta Lęborski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na partnera do projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego do końca dnia 03.09.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Lęborku wpłynęła 1 oferta złożona przez:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM.
Oferta spełnia kryteria formalne. W ocenie merytorycznej otrzymała 61 punktów.
W wyniku oceny ofert Komisja Konkursowa wyłania Partnera:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym JESTEŚMY RAZEM do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego w ramach konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 integracja; Działanie 6.1 Aktywna Integracja; Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa).Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem-wyniki ewaluacji

Dodano dnia: 06.02.2015 12:16:20


Tak się cieszę - Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem otrzymało najwyższą notę z ewaluacji - A. Dziękuję moim kochanym pracownikom za tak wspaniałą pracę. Nasi Państwo Wizytatorzy nigdy jeszcze nie dali żadnej placówce poziomu A. Jestem baaaardzo szczęśliwa Emotikon smilePrezes Maria Machola


29 grudnia 2014 r-Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął działalność

Dodano dnia: 11.01.2015 09:35:08


29 grudnia 2014 roku ruszył Warsztat Terapii Zajęciowej
Dziękujemy wszystkim tym osobom, które pomogły w uruchomieniu tej placówki
Do współpracy zapraszamy: organizacje pozarządowe instytucje państwowe i prywatne oraz firmy a także rodziców oraz wolontariuszy
ZAPRASZAMY
tel.59 8330335
e-mail:wtzlebork@wp.pl


Pierwsze zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem

Dodano dnia: 11.01.2015 09:37:18


Informujemy że pierwsze zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem odbyły się zgodnie z planem tj 29 grudnia 2014 roku:
dla pracowników od 7:30 do 15:30
dla uczestników od 10:00 do 13:00 w dniach 29.12 do 31.12 (dni adaptacyjne) od 02.01. 2015 zajęcia trwają 7 godzin codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy WTZ od 7:30 do 15:30
Biuletyn Informacji Publicznej