Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dodano dnia: 20.10.2014 15:49:00


Informujemy że pobyt uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest całkowicie bezpłatny.Koszty funkcjonowania WTZ ponoszą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Pomorski (90%) i Starostwo Powiatowe w Lęborku (10%)Zajęcia będą się odbywały od 29 grudnia od poniedziałku do piątku( w dni robocze) w godzinach:8:00-15:00
Reportaż o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kanał 6-link z filmem

Dodano dnia: 17.10.2014 17:35:38


https://www.facebook.com/video.php?v=790301771013448&set=vb.659516527425307&type=2&theater

http://www.kanal6.pl/newsID=11220,video=1/#11220


Reportaż z podpisania umowy na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kanał 6

Dodano dnia: 16.10.2014 19:46:34


Lębork | czwartek, 16.10.2014
Pomoc dla niepełnosprawnych

Gmina Nowa Wieś Lęborska wzbogaci się o nowy bus dla osób niepełnosprawnych. Natomiast stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” uruchomi warsztaty terapii zajęciowej. Zadnia będą zrealizowane w ramach umowy partnerskiej i środkom finansowym pozyskanym przez lęborskie starostwo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Lęborku podpisało umowę z gminą Nowa Wieś Lęborska i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”, którym to przekazano środki finansowe pozyskane z PFRON-u. Dzięki temu będzie możliwy zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy bus zostanie zakupiony najpóźniej do stycznia 2015 roku. Podczas jazdy niepełnosprawnymi dziećmi będzie zajmował się opiekun.

Ryszard Wittke, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska zauważa, że o taki samochód gmina ubiegała się od kilku lat. Miała wprawdzie inny, ale nieprzystosowany do przewozu niepełnosprawnych. A osób z dysfunkcjami jest coraz więcej. Trzeba je przewozić bezpiecznie. Gmina jest powierzchniowo dziesięciokrotnie większa niż Lębork, a więc taki samochód jest bardzo potrzebny. Cieszą się również rodzice. Taki samochód kosztuje ponad 100 tys. zł. Gmina wyłoży 24 tysiące, a PFRON doda 80 tysięcy złotych.

Sprawnie funkcjonujące i niosące całoroczną pomoc dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” rozpocznie tzw. warsztaty terapii zajęciowej. Zatrudnienie znajdzie sześciu instruktorów, psycholog, specjalista ds. rewalidacji, kierownik i księgowy. Natomiast z warsztatów będzie mogło skorzystać 30 osób w wieku od 16 roku życia. Maria Machola, prezes stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” zakłada naukę sześciu zawodów, na bazie istniejących pracowni. Wykorzystywane będą pracownie stolarska, informatyczna, krawiecka, gospodarstwa domowego, artystyczna i umiejętności społecznych. Ta ostatnia jest najtrudniejsza do zorganizowania, ponieważ będzie skupiała młodzież mającą problemy z poruszaniem się i funkcjonowaniem w społeczeństwie. M. Machola jest przekonana, że można na tej bazie przygotować niepełnosprawnych do wykonywania określonych zawodów.

W ciągu ostatnich ośmiu lat starostwu udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bardzo dużo pieniędzy. Wiktor Tyburski, starosta lęborski przypomina, że dzięki nim w lęborskim szpitalu zbudowano cztery windy dla niepełnosprawnych. Inwestowano także w domu pomocy społecznej i domu dziecka, organizowano miejsca pracy dla niepełnosprawnych i zakupiono samochód. W sumie wykorzystano 1 milion 160 tysięcy, a w tym roku 200 tys przeznaczone zostało na warsztaty terapii zajęciowej i 80 tysięcy na zakup auta.

Bez wątpienia każda forma wsparcia osób niepełnosprawnych jest potrzebna. Bez względu na wiek. Dzięki nim likwidowane są kolejne bariery, ograniczające funkcjonowanie w środowisku i społeczeństwie.

Bardzo dziękujemy telewizji Kanał 6 za reportaż z podpisania umowy!

Uwaga!
Wszystkie osoby zainteresowane Warsztatami Terapii Zajęciowej prosimy o kontakt telefon:509752292Uwaga!

Dodano dnia: 16.10.2014 09:58:05


Informujemy że pierwsze zajęcia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej rozpoczną w poniedziałek 29 grudnia 2014 roku o 8:00 
Zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązuje uczestnictwo w zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik jest skreślany z listy...
Otwarcie ofert na przebudowe i remont pomieszczeń pod WTZ-15.10.2014 r

Dodano dnia: 15.10.2014 12:28:11


15 października 2014 r o godz. 11.15 w biurze Stowarzyszenia ,,Jesteśmy Razem' odbyło się otwarcie ofert na przebudowę, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo-socjalnych na działalność warsztatu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń :301,302,303,304,305,306 przy ul.Bolesława Krzywoustego 1 w Lęborku
14 października została podpisana umowa na realizacje projektu utworzenia WTZ

Dodano dnia: 14.10.2014 12:26:29


14 października 2014 roku  została podpisana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Lęborku -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku a Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Jesteśmy Razem na realizację projektu Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Jesteśmy Razem szansą na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością z Powiatu Lęborskiego z Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar F
Biuletyn Informacji Publicznej