Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kanał 6

Dodano dnia: 23.10.2014 19:06:58


Lębork | czwartek, 23.10.2014

Warsztaty terapii zajęciowej

Zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach terapii zajęciowej wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym utworzenia i zasad funkcjonowania placówki wspierającej aktywizację osób niepełnosprawnych. Pracownie powstaną w budynku dawnego ZWAR-u w Lęborku. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra.

Osoby niepełnosprawne będą mogły wziąć udział w warsztatach terapii zajęciowej. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są członkowie stowarzyszenia Jesteśmy Razem. Ilość osób uczestniczących w spotkaniu organizacyjnym świadczy o dużym zainteresowaniu zapoczątkowaną inicjatywą. W zajęciach będzie uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. Maria Machola, prezes stowarzyszenia Jesteśmy Razem informuje, że warsztaty powstaną na trzecim piętrze budynku przy Krzywoustego. Jest w nim winda, więc nie będzie konieczności pokonywania schodów. Będzie sześć pracowni stolarska, informatyczna, krawiecka, gospodarstwa domowego, artystyczna i umiejętności społecznych. Ta ostatnia będzie skupiała młodzież mającą problemy z poruszaniem się i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

W pierwszych konsultacjach wzięły udział władze samorządowe miasta i powiatu, które pomogły w organizacji nowej placówki. Alicja Zajączkowska, wiceburmistrz Lęborka cieszyła się, że po wielu nieudanych próbach, nareszcie udało się doprowadzić do powołania takiego centrum. Wyraziła nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać środki na dodatkowe zajęcia, wyposażenie i na terapeutów, bo potrzeby w tym zakresie są ogromne. Starosta Wiktor Tyburski powołał się na opinie specjalistów, według których terapia warsztatowa jest najlepsza droga do usprawnienia się i przygotowania się do lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Znalazły się na ten cel pieniądze w kasach samorządowych i w PFRON-ie.

Przedsięwzięcie wspiera także Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski Iskierka Nadziei, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zdzisław Korda, kierownik PCPR wyjaśnił, że podstawowym celem terapii zawodowej jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej powrotu do pracy zawodowej w takim wymiarze, w jakim pozwala jej na to stan zdrowia. Powinna jednak wrócić na otwarty rynek pracy. Warsztaty, zakład pracy chronionej, otwarty rynek pracy to kolejne szczeble powrotu do normalnego życia społeczno-zawodowego.

Sposób funkcjonowania WTZ omówili gdyńscy pracownicy Centrum Integracja, którzy zajmują się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością. Michał Czapiewski przypomniał, że obecne prawo pozwala na pracę i zachowanie renty socjalnej. Dodatkowo, lęborscy uczestnicy warsztatów nie tracą możliwości aktywnego poszukiwania pracy i szansy na dopłaty do szkoleń, praktyk i stażów.

Udział w warsztatach terapii zajęciowej będzie całkowicie bezpłatny. Pierwsze zajęcia odbędą się już w grudniu bieżącego roku.

(opr. rkh)Umowa na remont pomieszczeń WTZ podpisana

Dodano dnia: 23.10.2014 18:13:54


22 października 2014 r odbyło się podpisanie umowy z firmą ROM-BUD z Lęborka, której oferta wygrała przetarg na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo-socjalnych na działalność warsztatu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń :301,302,303,304,305,306 przy ul.Bolesława Krzywoustego 1 w Lęborku


Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dodano dnia: 20.10.2014 15:49:00


Informujemy że pobyt uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej jest całkowicie bezpłatny.Koszty funkcjonowania WTZ ponoszą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oddział Pomorski (90%) i Starostwo Powiatowe w Lęborku (10%)Zajęcia będą się odbywały od 29 grudnia od poniedziałku do piątku( w dni robocze) w godzinach:8:00-15:00
Reportaż o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kanał 6-link z filmem

Dodano dnia: 17.10.2014 17:35:38


https://www.facebook.com/video.php?v=790301771013448&set=vb.659516527425307&type=2&theater

http://www.kanal6.pl/newsID=11220,video=1/#11220


Reportaż z podpisania umowy na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kanał 6

Dodano dnia: 16.10.2014 19:46:34


Lębork | czwartek, 16.10.2014
Pomoc dla niepełnosprawnych

Gmina Nowa Wieś Lęborska wzbogaci się o nowy bus dla osób niepełnosprawnych. Natomiast stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” uruchomi warsztaty terapii zajęciowej. Zadnia będą zrealizowane w ramach umowy partnerskiej i środkom finansowym pozyskanym przez lęborskie starostwo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Lęborku podpisało umowę z gminą Nowa Wieś Lęborska i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem”, którym to przekazano środki finansowe pozyskane z PFRON-u. Dzięki temu będzie możliwy zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowy bus zostanie zakupiony najpóźniej do stycznia 2015 roku. Podczas jazdy niepełnosprawnymi dziećmi będzie zajmował się opiekun.

Ryszard Wittke, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska zauważa, że o taki samochód gmina ubiegała się od kilku lat. Miała wprawdzie inny, ale nieprzystosowany do przewozu niepełnosprawnych. A osób z dysfunkcjami jest coraz więcej. Trzeba je przewozić bezpiecznie. Gmina jest powierzchniowo dziesięciokrotnie większa niż Lębork, a więc taki samochód jest bardzo potrzebny. Cieszą się również rodzice. Taki samochód kosztuje ponad 100 tys. zł. Gmina wyłoży 24 tysiące, a PFRON doda 80 tysięcy złotych.

Sprawnie funkcjonujące i niosące całoroczną pomoc dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” rozpocznie tzw. warsztaty terapii zajęciowej. Zatrudnienie znajdzie sześciu instruktorów, psycholog, specjalista ds. rewalidacji, kierownik i księgowy. Natomiast z warsztatów będzie mogło skorzystać 30 osób w wieku od 16 roku życia. Maria Machola, prezes stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” zakłada naukę sześciu zawodów, na bazie istniejących pracowni. Wykorzystywane będą pracownie stolarska, informatyczna, krawiecka, gospodarstwa domowego, artystyczna i umiejętności społecznych. Ta ostatnia jest najtrudniejsza do zorganizowania, ponieważ będzie skupiała młodzież mającą problemy z poruszaniem się i funkcjonowaniem w społeczeństwie. M. Machola jest przekonana, że można na tej bazie przygotować niepełnosprawnych do wykonywania określonych zawodów.

W ciągu ostatnich ośmiu lat starostwu udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bardzo dużo pieniędzy. Wiktor Tyburski, starosta lęborski przypomina, że dzięki nim w lęborskim szpitalu zbudowano cztery windy dla niepełnosprawnych. Inwestowano także w domu pomocy społecznej i domu dziecka, organizowano miejsca pracy dla niepełnosprawnych i zakupiono samochód. W sumie wykorzystano 1 milion 160 tysięcy, a w tym roku 200 tys przeznaczone zostało na warsztaty terapii zajęciowej i 80 tysięcy na zakup auta.

Bez wątpienia każda forma wsparcia osób niepełnosprawnych jest potrzebna. Bez względu na wiek. Dzięki nim likwidowane są kolejne bariery, ograniczające funkcjonowanie w środowisku i społeczeństwie.

Bardzo dziękujemy telewizji Kanał 6 za reportaż z podpisania umowy!

Uwaga!
Wszystkie osoby zainteresowane Warsztatami Terapii Zajęciowej prosimy o kontakt telefon:509752292Uwaga!

Dodano dnia: 16.10.2014 09:58:05


Informujemy że pierwsze zajęcia uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej rozpoczną w poniedziałek 29 grudnia 2014 roku o 8:00 
Zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązuje uczestnictwo w zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik jest skreślany z listy...
Biuletyn Informacji Publicznej